Truyện kể Em bé dũng cảm (dạy về lòng dũng cảm)

167
Đánh giá bài viết

Cô bác sĩ tiêm phòng dịch cho em bé. Huy sợ đau nấp vào một xó, nhìn trộm các bạn tiêm. Các bạn nhỏ không thấy Huy đâu, nhao nhao lên hỏi cô giáo. Cô bảo: "Các bạn tiêm xong rồi tuy có đau, nhưng phòng được bệnh tật".

Người tiêm thứ nhất là bạn Minh, bạn Minh nói "Hơi đau một tý, nhưng em không sợ"

Người tiêm thứ hai là bạn Anh, bạn gái nói "Không đau, chẳng đau gì cả"

Người tiêm thứ ba là Lan Chi bé nhỏ, Lan Chi cau mày, nhăn mặt, bậm môi, nhưng dũng cảm nói "Có đau một tý, nhưng em không sợ tiêm"

Lúc đó Huy chạy ra, xắn tay áo, duỗi cánh tay nói với cô bác sĩ "Cô ơi ! con cũng không sợ đau cô ạ !"

Chia sẻ
Em là Tiến, biệt danh là Voi. Trước đây em thích ti mẹ và ăn bột bí đỏ. Nhưng bây giờ em đã cai sữa và rất ngoan nhé!