Truyện kể Ai khỏe hơn? (dạy bé tính khiêm tốn)

600

Đã lâu lắm rồi có xảy ra việc Rùa, Hà Mã và Voi tranh luận với nhau xem ai khoẻ hơn. Tranh cãi hoài mà chẳng ngã ngũ, kết luận thế nào được!

Hà mã và Voi xem thường Rùa ra mặt, bảo Rùa vừa bé nhỏ, vừa ngu đần mà còn dám tranh luận thì thật chẳng biết lượng sức mình! Rùa tức quá, thách thi với Hà mã và Voi xem ai khoẻ? Hà mã và Voi bảo rằng muốn thi thế nào cũng được.

Rùa bò đi lấy một cuộn dây, cắt ra một đoạn ngắn, buộc vào giữa đoạn dây dài, nói:

– Có ba đầu dây. Chúng ta hãy nắm lấy một đầu mà kéo. Ai không bị hai người kia kéo về phía mình thì kẻ đó khoẻ nhất!

Hà mã và Voi đồng ý ngay, mỗi người nắm lấy một đầu dây, quấn quanh cổ mà ra sức kéo. Rùa thì đem đầu dây của mình quấn quanh một thân cây, vừa hò, vừa hét, giả bộ như cũng cố sức mà kéo.

Hà mã và Voi cố sức kéo tới nửa ngày, cổ trầy cả da ra, sức cạn kiệt tới mức ngã quỵ xuống, không dậy nổi.

Còn Rùa thì chạy tới bên chúng vẫn khỏe như lúc đầu, bảo:

– Thế nào? Cuối cùng thì ai khoẻ nhất đây?

– Anh là người khoẻ nhất rồi! Anh thắng cuộc thi này rồi!

Hà mã và Voi đều hổn hển nói thế, mặt đỏ lựng lên!.

Xem thêm:  Tại sao loài bướm lại phải chui ra từ kén? (dạy về sự phấn đấu)